1. Vilka är stressväktarna?

 

Motionsgrupper som kombinerar fysisk aktivet och utbildning i stresshantering. 

Med FYSS-rekommendationerna som grund, bygger Stressväktarfysen på att varje

individ tränar utefter dagsformen och de egna förutsättningarna.

Varje individ väljer själv hur intensivt, alltså hur högt i puls man vill gå.

Fysen är konstruerade så att du själv kan slå på och av intensiteten och innehåller avslappning

integrerat. Varje pass avslutas med lugn återhämtning för att undvika att man stressar

iväg eller inte tar tillfället att lyssna

på den behagliga känslan som uppstår efter träning.  

 

2.  Varför finns Stressväktarna?

 

Antalet stressrelaterade sjukdomar har skjutit i höjden dem senaste 10 åren samtidigt som stillasittandet har ökat. Allt mer forskning stödjer att fysisk aktivitet motverkar stressrelaterade sjukdomar. Vi har ett unikt tränings- och utbildningskoncept som ger våra medlemmar verktyg för en mer hållbar livsstil.

 

3. Vad är stress och hur vet jag om jag är i riskzonen?

 

Det finns olika typer av stress. Den mest diskuterade stressen idag är den stress som skapar fysisk och psykisk ohälsa, så kallad negativ stress.  Negativ stress kan bland annat leda till försämrat minne, humörsvängningar, trötthet, depression och utmattning. Du kan på ett lätt sätt testa dig genom att ladda ner Stressväktarappen och fylla i stresstestet KEDS (Karolinska Exhaustion Disorder Scale). (släpps aug 2017).

 

4.  Vad erbjuder Stressväktarna för privatpersoner?

 

Som privatperson kan ni boka rådgivning inom stress, träning eller vår utbildning .

 

5.  Vad kan Stressväktarna göra för företag?

 

Det är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för den fysiska och psykosociala arbetsmiljön (AFS 2015:4 ). Att kunna erbjuda friskvård och företagshälsovård skickar tydliga signaler till medarbetarna samt skapar förutsättningar för frisknärvaro på arbetsplatsen. Stressväktarna erbjuder instruktörsledd företagsträning och friskvård, exklusivt för varje företag. Företagsträningarna kan med fördel även användas som gruppstärkande teambuilding. Konceptet bygger på FYSS* och rekommendationerna kring att motverka stressrelaterad psykisk ohälsa. Konceptet kombineras med Stressväktarnas utbildning i stresshantering. 

*Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling

 

6. Nästa steg?

 

Stressväktarnas träningslokaler och kontor finns vid Stockholm Stadion på Östermalm i Stockholm. Frågor rörande Stressväktarnas tjänster och utbud:

***

Stressväktarnas filosofi kring arbetet med att motverka stressrelaterad psykisk ohälsa, minska stillasittandet och att skapa ett friskare samhälle är att sätta folk i rörelse mot stress. Stressväktarnas tre grundstenar är: Fysisk aktivitet, utbildning i stresshantering och gemenskap​.

Vårt unika koncept bygger på evidensbaserad forskning om fysisk aktivitet som sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (*FYSS) samt vår stresshanteringsutbildning i sex kapitel:

  1. Stress och Fysisk aktivitet

  2. Vardagspusslet

  3. Levnadsvanor

  4. Återhämtning

  5. Hållbara mål

  6. Inspiration​

FaR – fysisk aktivitet på recept

Du som behöver stöd med att komma igång kan få Fysisk aktivitet på recept, FaR. Det innebär att du får ett recept utskrivet av legitimerad vårdpersonal och har möjlighet till uppföljning.

Vart vänder jag mig för att få FaR?

Du kan få FaR av all legitimerad personal inom hälso- och sjukvården. Till exempel av en fysioterapeut, läkare, sjuksköterska, psykolog, dietist, arbetsterapeut, tandläkare eller barnmorska. Kontakta en vårdcentral eller en rehabmottagning om du har frågor om fysisk aktivitet som medicinsk behandling eller önskar få FaR och hjälp med att komma igång och röra dig mer.

Alla instruktörer på Stressväktarna är utbildade FaR-ledare och godkända att ta emot personer med recept. Vi finns här för att hjälpa dig för ökad fysisk aktivitet mot stress och för ett mer balanserat och sundare livsstil. ​

Välkomna!

Patrik Asplund, VD Stressväktarna

Vill du veta mer eller göra en intresseanmälan? 
Kontakta oss genom kontaktformuläret.