SYFTET MED ONLINEKURSEN

Syftet och målsättningen med onlinekursen är att öka kunskapen om fysisk aktivitet och stress. Genom att dela upp olika verktyg för stresskontroll i sex (6) kapitel kan ni själva utforska och prova de olika verktygen. De olika kapitlena har egna karaktärer som presenterar varje kapitel.

Föreläsningar ges av Jill Taube, Psykiatriker, författare och tidigare projektledare för implementering av FaR –Fysisk Aktivitet på Recept i Stockholms Läns Landsting.

Stressväktarnas onlinekurs är uppdelat i sex (6) kapitel:

Vecka 1 – Stress och Fysisk aktivitet

Vecka 2 –Vardagspusslet

Vecka 3 –Levnadsvanor

Vecka 4 -Återhämtning

Vecka 5 –Hållbara mål

Vecka 6 –Inspiration

ONLINE KURSEN INNEHÅLLER:

6 veckoprogram för egen träning, informationsfilm övningar

8 Animationsfilmer med beskrivningar

7 Kortare filmer med föreäsningar (4 ämnen) ca 140 min tot

2 Tester -utbrändhet

8 Övningar (PDF)

5 Quiz

SYFTET MED ONLINEKURSEN

Syftet och målsättningen med onlinekursen är att öka kunskapen om fysisk aktivitet och stress. Genom att dela upp olika verktyg för stresskontroll i sex (6) kapitel kan ni själva utforska och prova de olika verktygen. De olika kapitlena har egna karaktärer som presenterar varje kapitel.

Föreläsningar ges av Jill Taube, Psykiatriker, författare och tidigare projektledare för implementering av FaR –Fysisk Aktivitet på Recept i Stockholms Läns Landsting.

ONLINEUTBILDNING INGÅR I PT-UTBILDNINGEN

Vill du veta mer eller göra en intresseanmälan? 
Kontakta oss genom kontaktformuläret.